Privacy en Disclaimer

Onze gegevens:

Privacy Beleid & Disclaimer

www.monstemaatjes.com
Locatie verkoop:

Hoofdstraat 47C
5171 DJ Kaatsheuvel

BTW nr: NL 1532.01.071 B01

kVk 18063751


Monstermaatjes / XSample hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Voor toegang tot het gesloten gedeelte van onze site is het echter noodzakelijk om uw gegevens achter te laten zodat we u optimaal van dienst kunnen zijn. Op het moment dat u deze gegevens op onze site achterlaat, stemt u automatisch in met ons privacy beleid. We verzoeken u daarom onderstaande informatie zorgvuldig te lezen

Privacy Beleid
We streven ernaar ons productaanbod en diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten op uw specifieke behoeften. Hoe beter wij u kennen, hoe eenvoudiger dit wordt. Daarom vragen we af en toe om uw gegevens. Monstermaatjes / XSample hanteert bij het verzamelen van informatie via onze website een strikt privacy beleid conform de vernieuwde Nederlandse wetgeving op dit gebied. Onze website kan hyperlinks bevatten naar pagina's die buiten onze eigen website vallen. Monstermaatjes / XSample is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze externe sites.

Wat doet Monstermaatjes / XSample met uw gegevens?
Uw gegevens worden gebruikt om u te identificeren en toegang te verschaffen tot het gesloten gedeelte van onze website, om de informatie die we aanbieden op onze site nog beter op uw specifieke wensen af te stemmen en om direct contact met u te zoeken en te onderhouden. Monstermaatjes / XSample verwerkt in voorkomende gevallen steeds slechts die gegevens die daarvoor nodig zijn. We zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking, of het nu gaat om de uitvoering van een marketingactie of om fraudebestrijding, alleen die gegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat iedere verwerking in overeenstemming is met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

Opslag en gebruik van uw gegevens
Om u bij het bezoek aan de website van Monstermaatjes / XSample te kunnen herkennen maakt Monstermaatjes / XSample gebruik van Cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de klant worden gestuurd en op de pc van de klant worden opgeslagen. Daarnaast gebruiken wij cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. Onze programmatuur is zodanig ingericht, dat de cookies niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons alleen geanonimiseerd worden gebruikt.

Wijzigen van uw gegevens
Tenslotte wijzen wij erop, dat indien u uw gegevens wil laten wijzigen of u niet door Monstermaatjes / XSample benaderd wilt worden met informatie over onze diensten en producten u dit zelf online kunt aanpassen.
Monstermaatjes / XSample behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

Privacyverklaring

Wij zetten ons iedere dag opnieuw in om het aanbod van monstercollecties te verbeteren, te vergroten en bij te sturen en onze klanten te informeren over onze tijdelijke verkoop events zowel life als online (webshop). Het informeren van onze klanten die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief ontvangen voorafgaand aan ieder verkoop event informatie per mail, per post en of sms. We hebben hiervoor persoonsgegevens van onze klanten nodig. Wij beloven dat persoonsgegevens die onze klanten aan Monstermaatjes / XSample verstrekken alleen gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor de klant ze aan ons heeft gegeven. Hieronder leggen we uit om welke gegevens het gaat, waar we die gegevens voor gebruiken en hoe lang en waarom we ze bewaren.

We beperken het gebruik van persoonsgegevens tot alleen die gegevens die we nodig hebben om onze klanten zo goed mogelijk te informeren. Uiteraard nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van alle persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven alleen (NAW) gegevens door aan derden, lees gespecialiseerde l marketing bedrijven, wanneer dat nodig is voor de verzending van uitnodigingen voor onze tijdelijke verkoop events per mail, post of sms. Wij zijn op de hoogte van de rechten van onze klanten en zullen deze respecteren.

Gegevens die wij verwerken
Voor levering van ons product en onze dienstverlening verwerken wij de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens aangevuld met (mobiele) telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum, schoenmaat. Gegevens die wij verkrijgen door dat klanten zich zelf aanmelden voor onze nieuwsbrief via website of webshop. Wij maken uitsluitend gebruik van klantgegevens die door klanten zelf zijn ingevuld bij het formulier "AANMELDEN NIEUWSBRIEF".
  • Onze financiële administratie als gevolg van verkopen in de webshop of per factuur via de winkel. Voor zover de wettelijke bewaartermijnen zijn voorgeschreven hanteren wij minimaal deze wettelijke termijnen, doch uiterlijk tot een jaar na het verstrijken van deze wettelijke bewaartermijnen.

Inschakeling andere partijen
Sommige onderdelen van onze bedrijfsvoering worden door onze leveranciers uitgevoerd. Wij delen uw gegevens met:

  • Email marketing specialisten voor de verzending van uitnodigingen/nieuwsbrieven per mail.
  • Direct mail specialisten voor de verzending van uitnodigingen/ nieuwsbrieven per post.
  • SMS specialisten voor de verzending van uitnodigingen per sms.

Deze leveranciers ontvangen niet meer dan die gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun dienst. Wij verstrekken nooit gegevens aan bedrijven waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben. Jouw gegevens moeten bij onze verwerkers veilig zijn. Voor zover de wettelijke bewaartermijnen dit toestaan verplichten wij onze leveranciers uw persoonsgegevens binnen 4 weken na de verwerking te verwijderen. Uiteraard mogen onze leveranciers uw gegevens nooit voor eigen doelen gebruiken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Veilig bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We beveiligen onze systemen en gebruiken encryptie daar waar dat nodig is. Wij maken back-ups om de gegevens van onze klanten te kunnen herstellen bij incidenten. Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke jij aan ons verstrekt hebt door je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je vragen of klachten hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of ons privacybeleid dan kan je contact opnemen met:

Monstermaatjes / XSample Postbus 294, 5170 AG Kaatsheuvel

Contactpersoon: Vivienne Chavanu E-mail: info@monstemaatjes.nl

Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Mocht je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebben neem dan contact met ons op!

Australien
Bugatti
La Gear
Rieker
Marco Tozzi
Vingino
Breand
Scapa Sports
S. Oliver
Semler
Caprice
Lamazani
Via Vai
Munich
Rehab
NRRapisardi
Bronx
Christina Capo
Cole Haan
Geox
Oneill
verhulst
Maluo
Gijs
grip
ted-baker-logo
PX-logo

© 2020 Monstermaatjes

Sluiten